Koła i zestawy kołowe - klasyfikacje

Kółko - konserwacja i obsługa

Do zapewnienia długiej i bezawaryjnej pracy jest wymagana okresowa kontrola wszystkich części ruchomych, uszczelnień i mocowań. Wszystkie typy kół wyposażone w smarowniczki powinny być sprawdzane a smarowniczki uzupełniane smarem w zależności od intensywności pracy. Jeśli koło jest narażone na oddziaływanie wysokich temperatur, powinny być smarowane odpowiednim smarem wysokotemperaturowym.


PHP_SELF => /kola_zestawy11.php