Koła i zestawy kołowe - klasyfikacje

Odporność na działanie środków chemicznych

Typ czynnika Guma Poliuretan Polipropylen Poliamid Bakelit Vulkollan Elastomer termoplastyczny
Etanol + + Ο + + Ο +
Benzyna Ο + Ο + + Ο Ο
Benzen - + - + + Ο Ο
Trójchloroetylen - + - Ο + - -
Toluol oraz Ksylen - + + + Ο Ο Ο
Ropa naftowa Ο + Ο + + + Ο
Oleje mineralne Ο + Ο + + + Ο
Aceton - Ο Ο + + - +
Kwas azotowy 25-50% - - + Ο Ο - +
Trójtlenek chromu 10% - - + Ο + - +
Woda chlorowa + - + Ο + - +
Kwas octowy - - + + + - +
Kwas chlorowodorowy Ο - + Ο + - +
Kwas siarkowy 25% - - + Ο + - +
Wodorotlenki + - + + Ο - +
Znaki oznaczają:
+ odporność
Ο częściowo odporny
- nie odporne

W przypadku wykorzystywania w środowisku czynnika nie wymienionego w powyższej tabeli prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem lub działem technicznym.


PHP_SELF => /kola_zestawy06.php