Koła i zestawy kołowe - klasyfikacje

Ochrona przed pyłami i kurzem

Kiedy stosujemy koła w przemyśle włókienniczym lub innym gdzie występuje kurz i zapylanie celowym jest stosowanie osłon na łożyska kół i głowice skrętne zestawów kołowych.


PHP_SELF => /kola_zestawy08.php