Koła i zestawy kołowe - klasyfikacje

Wytrzymałość na wpływ temperatury

W tabeli poniżej przedstawiono dopuszczalne zakresy temperatur stosowania poszczególnych typów kół. Smary łożysk kółka pozwalają na pracę w zakresie od -20°C do +120°C. Dla wyższych temperatur jest wymagany specjalny smar. Koła odporne na wysoką temperaturę są również produkowane pod specjalne wymagania.
Koło - materiał Koło - zakres stosowania Okresowo do 10 min.
Guma -20°C +60°C -30°C +80°C
Poliuretan -20°C +80°C -40°C +100°C
Polipropylen -20°C +60°C    
Poliamid -30°C +80°C -30°C +110°C
Bakelit -30°C +250°C -40°C +300°C
Vulkollan -40°C +85°C -40°C +100°C
Elastomer termoplastyczny -20°C +60°C    


PHP_SELF => /kola_zestawy05.php