Koła i zestawy kołowe - klasyfikacje

Nośność kół i zestawów kołowych

Jeśli dobieramy kółka lub zestawy kołowe w oparciu o ich nośność wtedy musimy rozważyć:
Rozmieszczenie kółka lub zestawów w pojeździe (wybierz liczbę K w oparciu o rysunki).Nośność koła lub zestawu obliczamy z następującego wzoru:
Nośność koła lub zestawu = (ciężar pojazdu + przenoszony ładunek) / K

Nośności w tabelach strony są podane przy zachowaniu następujących warunków:
  • prędkość: 4km/h
  • wysokość nierówności: 5% średnicy koła dla gumowej lub pneumatycznej oponki i 2,5% średnicy dla kół jednolitych i z oponą poliuretanową
  • temperatura 20°C
Koła są regularnie testowane zgodnie z normami EN 12527, EN 12528, EN 12531, EN 12532, EN 840-5.
Podczas obciążania cyklicznego pojazdu koła nie mogą być obciążone do ich nominalnej nośności.


PHP_SELF => /kola_zestawy02.php