Pojemniki na odpady

Pojemniki podziemne i półpodziemne

Pojemniki półpodziemne

Korzyści
Zastosowanie naszych pojemników zapewni:
 • Oszczędność miejsca - mały rozmiar kosza w stosunku do dużej pojemności kontenera
 • Likwidację altan śmietnikowych - system ograniczonego dostępu
 • Efektywność składowania - jeden pojemnik zastępuje kilka tradycyjnych
 • Likwidację nieprzyjemnych zapachów - spowolniony proces gnilny odpadów składowanych pod ziemią
 • Wygodny dostęp - projekt z myślą o użytkowniku
 • Przyjazne otoczenie - brak dostępu dla zbierających surowce
 • Ograniczenie hałasu - osadzenie zbiorników pod ziemią 

Przeznaczenie:
 • odpady komunalne zmieszane
 • surowce wtórne
 • odpady biodegradowalne 

Proponowane pojemności:
 • 1,5 m3 szkło/papier/tworzywa sztuczne/bytowe
 • 3 m3 papier/tworzywa sztuczne/bytowe/szkło
 • 5 m3 papier/tworzywa sztuczne/bytowe 


Konstrukcja pojemnika


WykończenieŁatwy montaż


Odbiór odpadów
 • Do opróżniania pojemników mogą być stosowane samochody do obsługi pojemników typu dzwon posiadające HDS
PHP_SELF => /pojemniki-polpodziemne.php